Revision och konsultation

Verksamheten består huvudsakligen av revision som utförs enligt god revisionssed. Samtliga kvalificerade revisorer är självklart medlemmar i vår branschorganisation Far och vi genomgår därigenom regelbunden kvalitetskontroll.

Förutom den lagstadgade revisionen erbjuder vi andra revisionsnära tjänster som t ex översiktlig granskning och avtalad revision med särskilt syfte (bestyrkande uppdrag).

Revaco Revision söker nu dels auktoriserade revisorer och dels juniora revisorer. Kontakta Anita för ytterligare information.

Övriga tjänster

Due diligence i samband med företagsförvärv / Konsulttjänser i samband med fusioner och bolagsbildningar / Rådgivning inom organisations- och redovisningsfrågor / Koncernkonsolidering / Kvalificerad skatterådgivning främst genom specialister inom vårt nätverk / Utbildningar i t ex "starta-eget", bokföring- och redovisningsområden. Vi skräddarsyr utbildningar för ert speciella behov.

Behöver ni hjälp med hjälp med revision eller revisionsnäratjänster så som exempelvis rådgivning och utbildningar i samband med förvärv och skatter. Kontakta oss gärna.

Kontakta oss