Redovisning och rådgivning

Revaco Redovisning erbjuder ekonomi- och redovisningstjänster. Våra kunder är främst mindre och medelstora företag och organisationer inom vitt skilda branscher.

Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå vilket innebär att vi följer Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. Vi håller hög kvalitet och säkerhet. Genom att vi kontinuerligt genomgår utbildningar och kvalitetskontroller håller vi oss ständigt uppdaterade om aktuella redovisnings- och skatteregler. 

Vi använder oss av de vanligaste redovisningsprogrammen
exempelvis Edison, Visma samt internetbaserade Fortnox.

Ett axplock på de tjänster som vi erbjuder är

Löpande bokföring / Kundfakturering och kundreskontra / Elektronisk fakturahantering och attestrutiner / Leverantörsreskontra och betalningar / Skattedeklarationer / Lönehantering och kontrolluppgifter / Månads- eller kvartalsbokslut samt resultatuppföljning / Bokslut och bokslutsrapporter / Årsredovisningar / Inkomstdeklarationer / Budget och prognoser / Bolagsbildningar och ansökan om f-skatt / Andra ekonomiska tjänster

Vi utför uppdragen efter önskemål, antingen på vårt kontor eller på ert kontor.  Välkommen att kontakta oss för en närmare presentation av vår byrå och en offertförfrågan.